dinsdag 30 maart 2010

Sponsoring Jessa Ziekenhuis


Aangezien groep 1 al hard aan het werk is in het IIMC, is groep 2 gister de cheque van het Jessa Ziekenhuis gaan ophalen. Het ziekenhuis sponsort namelijk het project voor 5000€. Voor dit mooie bedrag willen we het ziekenhuis dan ook van harte bedanken!

maandag 15 maart 2010

Bijdrage UHasselt

We danken de Universiteit Hasselt voor de kans die zij ons geven. De stage in India zal voor ons allen een unieke ervaring zijn. We zullen dan ook zo goed mogelijk trachten ons steentje bij te dragen aan het project van het IIMC. De UHasselt heeft ook zijn steen(tje) bijgedragen door het project voor 4000 euro te steunen.